Arbejdsområder

Køb/salg af virksomhed

Bjerring Management ApS

Køb/salg af virksomhed, herunder generationsskifte, i Danmark

Inden for dette område er det ofte advokat og revisor, der er væsentlige bidragsydere. Det er her vigtigt at være opmærksom på en lang række områder omkring vurdering af organisationen.

På områder som produkter, produktionsapparat, marked, konkurrenceforhold, synergier og andre driftsøkonomiske forhold, vil det være formålstjenligt at inddrage anden rådgivning – det er bl.a. her, vi kan bidrage.

Inden for dette område er der en særlig disciplin, hvor der er en række særlige forhold, der skal tages i betragtning, nemlig generationsskifte, der kan opdeles i følgende 3 grupperinger:

  • Generationsskifte til den nære familie, ofte børn, hvor det er vigtigt at planlægge det i god tid, da der her kommer en række andre forhold ind, som har stor indflydelse på processen. Vi har gennem årene bidraget i denne proces og har stor erfaring sammen med øvrige rådgivere at finde den optimale løsning.
  • Salg til nære medarbejdere, hvor vi har bidraget med flere forskellige løsningsmodeller, som sikrer en successiv overdragelse med minimal risiko både for sælger og køber.
  • Salg til tredjemand, hvor vi her er inde i den normale proces, hvor vi har bidraget ved flere salg og køb både nationalt og internationalt.

Uanset hvilken type af overdragelse, der er tale om, er det vigtigt at forberede dette salg således, at der opnås den bedst mulige pris – og risikoen for konflikter med køber/sælger efterfølgende minimeres.

Eksempler på områder, der bør ses på, er:

Gennem deltagelse i køb/salg af mange forskellige typer virksomheder, er der opnået en stor erfaring med hvad, der kan være de kritiske faktorer.

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Du er altid velkommen til at kontakte Bjerring Management, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejdsområder.