Arbejdsområder

Outsourcing/produktionsflytning

Bjerring Management ApS

Outsourcing/produktionsflytning i Danmark

Outsourcing
Outsourcing er et økonomisk begreb, der dækker over, at en virksomhed overlader en række opgaver til en underleverandør. Aktiviteter, der tidligere er blevet håndteret internt i virksomheden, bliver i stedet håndteret eksternt.

Inden en outsourcing besluttes, skal en række forhold vurderes afhængig af hvilke områder, der planlægges outsourcet. Outsourcing er et at værktøjerne til at optimere virksomhedens indtjening og sikre optimale forretningsgange.

I dag er det naturligt at outsource dele eller hele sin IT-drift, baseret på øget sikkerhed og kvalificerede ressourcer. Der er her ofte en række delområder, som kræver en særlig vurdering, inden endelig beslutning træffes.

Outsourcing af dele eller hele administrationsområdet er et nyere område, hvor en række revisionsselskaber tilbyder at varetage økonomifunktionen. Dette kræver ofte en nærmere analyse, hvor bl.a. følgende områder skal indgå i vurderingen:

  • Kvalificerede ressourcer
  • Fleksibilitet og sikkerhed i valgte løsninger
  • Mulige systemplatforme, ERP-system, lønsystem og andre digitale platforme
  • Sikkerhed for overholdelse af GDPR-reglerne
  • Juridisk ansvar

Vi kan bidrage med at sikre, at analysen kommer 360 grader rundt, inden beslutning træffes – uanset om det er et af de mere traditionelle områder, eller det er andre dele af virksomhedens funktioner som:

  • Salget (forhandlere, distributører eller anden løsning)
  • Marketing
  • Produktudvikling
  • Produktionsflytning

Produktionsflytning
Produktionsflytning bliver ofte nævnt, hvis virksomheden flytter sin samlet produktion til et andet land, oftest til et lavtlønsområde, f.eks. Kina, Polen og Baltikum.

I dag er der kommet en række nye lande til, som giver flere muligheder, men også gør beslutningen mere kompleks. I enhver virksomhed er det nødvendigt hele tiden at vurdere, hvor ens produktionsapparat bør være placeret.

Øget fokus på bevarelse af kernekompetencer og problemer med varierende kvalitet, lange lead-times og store transportomkostninger har resulteret i, at flere virksomheder har trukket produktionen hjem igen, og at mange andre overvejer det. Denne in- og backsourcing-trend er både ressource- og tidskrævende, så man kan spørge, hvordan det sikres, at det er de ”rigtige” dele af virksomheden, der outsources/offshores.

Bud på overvejelser inden outsourcing:

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Du er altid velkommen til at kontakte Bjerring Management, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejdsområder.