Virksomhedsledelse og aktiv deltagelse

Referencer

Bjerring Management ApS

Et udpluk af mine referencer

Som bestyrelsesmedlem/formand i en række virksomheder har jeg bl.a. deltaget i rekonstruktion af selskaber, køb og salg af virksomheder samt gennemført organisationsprojekter. Jeg har bl.a. investeret i elektronikvirksomhed i Litauen, hvor opgaven primært er salgs- og afsætningssiden.

Gennem de sidste 10 år har jeg endvidere været aktiv bestyrelsesmedlem/-formand i flere bestyrelser, hvoraf kan nævnes:

Danisco Flexible Direktør

Danisco Flexible Direktør i Skandinavien-regionen med ansvar for salg, logistik, design og produktteknisk service/udvikling. Regionen omsatte for ca. 1,1 mia. og havde ca. 900 medarbejdere. Opgaven var primært at genopbygge salgsorganisationen m.m. og genskabe motivationen efter tre år med et fald i omsætning på 25% og fald i overskud fra ca. 6,5% af omsætningen til ca. –7%. I perioden blev der skabt en vækst på 12% og et løft i salgsprisniveauet på ca. 4-5%.

Eget område er ca. 100 funktionærer inkl. egne sælgere/salgskontorer i øvrige skandinaviske lande. Derudover eksportfunktion, som understøttede og servicerede salget uden for Skandinavien ca. 500 mill. kr. Salg til store internationale kunder som Nestle, Sara Lee Douwe Egbert, Arla Foods m.fl., herunder udarbejdelse af SCM-aftaler m.m.. 

Danisco Flexible Vice-President IT

Vice-President IT i Danisco Flexible-divisionen – omsætning ca. 4,4 mia. kr. og 4000 medarbejdere. Hovedopgaven var at foretage en kortlægning af forretningsgange og processer mhp. at harmonisere disse. Formålet var at opnå maximal fleksibilitet imellem fabrikkerne samt sikre, at viden/information kunne flyttes på tværs af lande/kulturer så simpelt og entydigt som muligt.

Produktionsenhederne var på daværende tidspunkt placeret i Danmark, Frankrig, England, Spanien, Portugal og Schweiz samt salgsselskaber i de fleste øvrige europæiske lande. Dette dannede samtidig grundlag for implementering af fælles IT-system SAP R/3, der i løbet af 1999/2000 blev implementeret på 2 fabrikker i Danmark og 1 i Frankrig, ca. 1, 3 mia. af divisionens omsætning. Ca. 50 interne og eksterne projektmedarbejdere fra Danmark, Frankrig og England var på projektet.

Danisco Flexibel-SL A/S

Ansat som direktør, fra 1. januar 1989 administrerende direktør med ansvar for at udvikle virksomheden inden for Danisco-koncernen. Omsætning 1987 42 mill. kr., resultat –3,7 mill. kr. Ansatte ca. 60 medarbejdere.

Opgaven var at sikre et positivt resultat af virksomheden gennem markedsfokusering mod specielle segmenter og en effektivisering af virksomheden. Investeringsprogram på ca. 35 mill. kr. samt reorganisering gennemført. Salgsorganisation etableret i Sverige og England. Omsætning 1996 ca. 95 mill. kr. resultat +6,5 mill. kr., antal ansatte 90. 

Bjørnkjær I/S

Rådgivende ingeniør- og landinspektørvirksomhed. Regnskabschef med den primære opgave at foretage udvikling af nye forretningskoncepter, der bl.a. førte til etablering af ingeniørvirksomheden Nord-Consult. 

Gennemførte strukturrationaliseringer i virksomheden resulterende i en opdeling af virksomheden og videreførelse af virksomheden som to selvstændige virksomheder.

T. Bak Jensen Management

Konsulent med et bredt spekter af opgaver fra stillingsbesættelser til gennemførelse af strategiprocesser. 

ASEA Svensk Koncern

Som sektor-økonom, sluttende som leder for økonomifunktionen på Aalborg-fabrik med primær opgave at implementere ASEA’s økonomisystemer hos den tidligere Thrige-Titan-virksomhed samt foretage rationalisering i økonomiområdet.

AUC

Tilknyttet AUC som ekstern lektor indtil 1997 med undervisning på Cand.merc. Aud. HD-studiet afsætningsøkonomi m.m 

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Du er altid velkommen til at kontakte Bjerring Management, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejdsområder.