Arbejdsområder

Markedsudvikling

Bjerring Management ApS

Markedsudvikling i Danmark

Markedsudvikling er et bredt begreb, som indeholder mange elementer, hvor en hudløs ærlig vurdering af ens eget produkt/ydelse-placering på markedet og markeds potentiale er et vigtigt udgangspunkt. En ekstern sparring her vil ofte give et mere reelt billede og dermed et mere retvisende udgangspunkt for det videre arbejde – og her står vi ligeledes til rådighed.

Udbredelse af kendskabet til produktet til alle potentielle kunder er et vigtigt element i denne proces. Her kommer markedsanalyse, marketing, konkurrentanalyse m.m. ind i billedet. Anvendelse af de sociale medier (SoMe) er i dag blevet et effektivt og dynamisk værktøj til dette, hvis foranalyser er lavet grundige – ellers bliver det ofte et spild af kroner og indsats.

Så et væsentligt element i en succesfyldt markedsudvikling er at starte på hjemmebanen, hvor viden og reaktionshastighed er størst, samt omkostningerne lavest. Viden om de basale forhold på markedet er ofte kendt stof, som gør det nemmere – men det er ikke let: Der er mange faldgrupper, som kan undgås eller minimeres, hvor vores erfaring kan bidrage med dette.

I arbejdet med at udvikle nye markeder opstår der en lang række udfordringer, gående fra:

I denne proces skal der ofte inddrages lokale rådgivere, ambassade m.fl. i analysen. Vi kan bidrage med en del af opgaverne og være projektleder på opgaverne.

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Du er altid velkommen til at kontakte Bjerring Management, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejdsområder.